คลินิกกายภาพบำบัด

ในเวลาราชการ  จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00น. นอกเวลาราชการ 16.00 - 22.00น. 
วันเสาร์ 8.30-19.30น. และวันอาทิตย์ 8.30-16.00น. โทร. 02-2181100

บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆของร่างกาย ผู้ที่มีอาการชา แขนขา ผู้ป่าวอัมพฤกษ์/อัมพาต เด็กที่มีพัฒนาการช้า และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น ข้อยึดติด ข้อหลวม เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องดึงกระดูกสันหลัง เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อหรือเพื่อลดปวด ตลอดจนการักษาด้วยการดัดดึงกระดูกสันหลัง และการรักษาด้วย การออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย