คลินิกเทคนิคการแพทย์

(จันทร์-ศุกร์ เจาะเลือดเวลา 7.30-10.00น. โทร 02-2181102)

บริการตรวจเพื่อการรักษา หรือประเมินสุขภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ แก่บุคคลทั่วไป และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งโครงการวิจัยด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยได้ มาตรฐานสากล

  • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยภาวะโรคเบาหวาน (glucose) โรคไต (BUN, creatinine) โรคไขมันในเลือดสูง (cholesterol, triglyceride, HDL, LDL) โรคตับ (AST, ALT, ALP) โรคเก๊าท์ (uric acid) ตรวจแคลเซี่ยมในเลือดและอื่นๆ
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag, Anti HBs) เชื้อโรคเอดส์ (Anti HIV)
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) มะเร็งลำไส้ (CEA) มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
  • ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ ตรวจเชื้อ และอื่นๆ