ฝ่ายวิชาการ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวชลัยกรณ์ เพ็ชร์งาม
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P5
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-2181073

 

 

 

งานบริการการศึกษา

 

 
 

งานบริการวิชาการและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

 
   งานวิจัยและนวัตกรรม