ThaiEnglish (UK)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ SCIVAL ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ครบรอบ 21 ปี สถาปนาคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ครบรอบ 60 ปี สถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ครบรอบ 52 ปี สถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันตรีอัตถ์ เฉียบฉลาด ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สัมมนา Lunch Time Seminar 2017 ครั้งที่ 6 ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สอบสัมภาษณ์นักเรียน รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2560 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเก่งคน (soft skill) จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
กิจกรรมครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐