ThaiEnglish (UK)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริหารจัดการโครงการเดินวิ่งทะลุศตวรรษ สุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนเรื่องสเต็มเซลล์ทางการแพทย์ กับ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
งานวิ่งสหเวช#1 ๐๗ กันยายน ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
งานวิ่งสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ SCIVAL ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐