ThaiEnglish (UK)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ครบรอบ 84 ปี แห่งสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมความปลอดภัยสารเคมีและห้องปฎิบัติการ ประจำปี 2560 ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ครบรอบ 59 ปี สถาปนาสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๐๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย “ในวันขึ้นปีใหม่ไทย” และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ณ โถงชั้น 1 อาคารจุฬาพัฒน์ 1 ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมงานวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสนทนาประชาคมสหเวชศาสตร์ ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 2 ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
สัมมนาฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร ณ เกาะสีชัง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการบัญชีและการเงิน พบป่ะผู้บริหาร และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐