ThaiEnglish (UK)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย “ในวันขึ้นปีใหม่ไทย” และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ณ โถงชั้น 1 อาคารจุฬาพัฒน์ 1 ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมงานวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสนทนาประชาคมสหเวชศาสตร์ ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 2 ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
สัมมนาฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร ณ เกาะสีชัง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการบัญชีและการเงิน พบป่ะผู้บริหาร และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจาก University of Santo Tomas, Philippine ประเทศฟิลิปปินส์ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ได้เดินทางเข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
งานส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐