ThaiEnglish (UK)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์โดยรอบ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๐๗ กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธี Real Time PCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๐๖ กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการร่วมประชาพิจารณ์ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ พ.ศ.2561 ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑