ThaiEnglish (UK)
แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/HSSU/Home

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์)

- คลินิกกายภาพบำบัด

- คลินิกเทคนิคการแพทย์

- คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร

- เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานกายภาพบำบัด

- อัตราค่าบริการตรวจเลือด

- อัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัด

 

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ เพราะเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะสหเวชศาสตร์ จึงถือว่าจัดตั้งมาเมื่อวันประกาศในพระราชกฤษฎีกาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2534 แต่การขอจัดตั้งให้หน่วยปฏิบัติการเมื่อจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลได้เปิดบริการ ให้แก่ประชาชน ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ ต่อมาได้เปิดบริการทางด้านกายภาพบำบัด จากการดำเนินการระยะหนึ่งมีผู้มาใช้บริการด้านกายภาพบำบัดมากขึ้น และแนวคิดในการบริการมุ่งไปที่การป้องกันโรค จึงได้เปิดโครงการ Fitness การดำเนินการทั้งหมดอยู่ที่ตึกวิทยกิตติ์ชั้นที่ 13

ต่อมาในเดือนเมษายน 2549 งานกายภาพบำบัดได้ย้ายจากตึกวิทยกิตติ์มาเปิดดำเนินการที่ตึกจุฬาพัฒน์ 3 ในปลายเดือนเมษายนนั้นเองงานเทคนิคการแพทย์ได้ย้ายมายังตึกจุฬาพัฒน์ 3 เช่นเดียวกัน เมื่อได้มาเปิดดำเนินการที่ตึกใหม่ ได้เพิ่มการบริการด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารตามหลักสูตรของคณะสห เวชศาสตร์ จากการเปิดดำเนินการแบบครบวงจรครั้งนี้ จึงเรียกหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพว่าศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์ โดยประกอบด้วย คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกกายภาพบำบัด และ คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร เป็นศูนย์ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนมาใช้บริการด้านการรักษาและป้องกันโรค โดยเน้นเรื่องคุณภาพและการบริการสะดวกรวดเร็ว

 

ให้บริการโดยคณาจารย์ และนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็วด้วยค่าบริการที่เหมาะสม

ที่ตั้ง 154 ถนนพระราม1 จุฬาซอย12 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ตึกบรมราชชนนีศรีศตพรรษ)

 

 

{gallery}HSSU/Home{/gallery}